3D laserscanning giver et visuelt overblik

Denne målemetode med 3D laserscanning, anvendes til at indsamle oplysninger i 3D form. Det bliver blandt andet benyttet hvis man ønsker at visualisere et nyt byggeri, hvor man kan bygge i og omkring de eksisterende omgivelser. Dette giver kunden et godt indblik i, hvordan det forestående byggeri, kommer til udtryk på den givne grund. Du kan i samme omgang også anvende 3D laserscanningen, til at danne et indblik i hvor de diverse bygningsdetaljer skal fastlægges. Det er ikke blot med til at give kunden et overblik, over det givne projekt, på deres grund, men det er også med til at give de involverede arkitekter eller ingeniører, et detaljeret overblik over det kommende byggeri. Scanningen kan fremstå alene, men man kan også supplere det med en traditionel opmåling, som landinspektører også kan udbyde.

Man kan også benytte sig af 3D laserscanning for at føre kontrol over diverse tekniske anlæg. Endvidere kan det anvendes til at sammenkøre data over en længere målings periode, for et bredere billede af et givent opmålings projekt. Dette gøres muligt gennem 3D Laserscanning, da alle data bliver lagret i det man kalder en punktsky. Så alle de data der bliver lagret i punktskyen, bliver efterfølgende ført sammen og er dermed til at danne det vi kender som en 3D model. 

Ud fra 3D punktskyen kan der udarbejdes 2D planer, der kan eksporteres til anerkendte platforme, som blandt andet Microstation eller Revit. Scanningerne over de forestående projekter kan også leveres som 3D modeller, hvor det ikke er punktskyen der bliver eksporteret, men i stedet indeholder linjer og flader af det givne projekt. 

3D laserscanning er et opmålingssystem der har eksisteret i mange år, men det har før ikke været muligt at håndtere de store datamængder, før i dag. Nu er det muligt at lagre data fra 3D laserscanning i programmer og computere, så det er et godt supplement til den traditionelle opmåling eller måske et reelt alternativ 

De landinspektører du kan finde i dag, råder over det bedste og det mest moderne scanningsudstyr der er på markedet. Det vil sige at de kan lave 3D laserscanninger, der kan lagre med op til en million punkter pr. sekund. De kan også lave scanninger fra flere vinkler, hvilket kan give et komplet billede af det forestående projekt, det er dog afhængig af opgaven. 

Skriv en kommentar