Skal dit tag skiftes ud?

Taget er husets klimaskærm, så det har stor betydning for resten af huset. Det er også det mest udsatte element ved huset, og det skal derfor være både tæt og funktionelt. Det er lige præcis derfor at vedligeholdelse af taget er så vigtigt, så udskiftningen kan udskydes så længe som overhovedet muligt.

Et tag holder dog ikke for evigt. Levetiden afhænger af mange forhold, så det kan faktisk være svært at sige, hvor længe et tag reelt kan holde, før det skal udskiftes. Det spiller f.eks. ind, hvilken tagtype, der er tale om, om taget er fladt eller stejlt og hvor huset ligger.

Du kan dog selv holde øje med, hvornår det vil give mening at investere i et nyt tag ved at efterse taget regelmæssigt. Der er nemlig mange skader, der er synlige med det blotte øje. Vi gennemgår her de mest gængse tagtyper og hvad du bør kigge efter.

Tagpap

Hvis du har et tag af tagpap, bør du kigge efter revner, der er opstået pga. forskydninger i underlaget samt skader på overfladen efter vand/is, der bliver liggende. Du bør også kigge efter overlæg, der kan rives fra hinanden.

Hvis taget er tæt, kan du forlænge tagets levetid ved at reparere revner i overfladen eller lægge et nyt tagpap oven på det gamle.

Tegl- og betonsten

Hvis du har et tegl- eller betontag, bør du kigge efter utætheder ved sammenbygninger med bl.a. skotrende, knækkede sten, stormskader og nedblæste tagsten og frostsprængninger.

Tegl- og betontag kan delrenoveres med nye sten – men hvis skaderne er meget omfattende, kan det betale sig at totalrenovere. Det kan du gøre med alle tagmaterialer, da tage med tegl og betonsten generelt har meget stærke og bærende tagkonstruktioner.

Eternitbølgeplader i fibercement

Hvis du har et eternittag i fibercement, bør du kigge efter revnede og mørnede plader, tætning ved rygning og tagfod samt løse skruer og mos- og algebelægning.

Et tag i eternitbølgeplader har generelt ikke brug for vedligeholdelse for at bevare styrken. Hvis der er ødelagte plader, kan de enten deludskiftes eller der kan foretages en totaludskiftning. En alternativ løsning er et nyt tag oven på det gamle.

Eternitskifer i fibercement

Hvis du har et eternitskifertag i fibercement, bør du kigge efter afskalninger, revnede plader, utætheder og fugtskjolder på lægter.

Gamle eternitskifer kan indeholde asbest. De kan dog nemt udskiftes, men det kræver en fagmand, når der skal foretages del- eller totaludskiftning på plader lagt i skiferkit.

Er dit tag nedslidt og skal det skiftes ud? Få et godt tilbud på et nyt tag hos årets tagdækker 2021 ved at benytte denne tagberegner.

Skriv en kommentar