Få en advokat til at gennemgå din entreprisekontrakt

I forbindelse med dit tagtjek finder du måske ud af, at du gerne vil have en større ombygning. I så fald kan det være en god idé at finde en entreprenør, der kan give dig en totalløsning.

En entreprenør kan nemlig sørge for hele dit byggeprojekt. Det betyder med andre ord, at du ikke skal stå for at kontakte de forskellige håndværkere, indkøbe materialer, koordinere arbejdsgange og meget andet. Alt det står entreprenøren for. Til gengæld skal du have udarbejdet en entreprisekontrakt. Her er det en god idé at få hjælp af en kyndig advokat.

Derfor skal du have en entreprisekontrakt

Når du skal hyre en entreprenør til dit byggeprojekt, er det vigtigt, at I bliver enige om alle vilkårene for byggeriet. Blandt andet hvordan det færdige resultat skal se ud, hvornår byggeriet skal være færdigt og hvad den endelige pris skal være.

Derfor er det også nødvendigt med en kontrakt, hvor alle vilkårene står nedskrevet. På den måde kan begge parter slå op i kontrakten, hvis der opstår en uenighed. I værste tilfælde vil kontrakten også være et bevismateriale, hvis der opstår en tvist. Derfor er det også vigtigt, at entreprisekontrakten tager højde for flere forskellige forhold. Ligesådan er det også vigtigt, at den er juridisk gyldig. Begge dele kan en erfaren advokat hjælpe dig med.

Sådan kan en advokat hjælpe dig med din entreprisekontrakt

Når du gerne vil have udarbejdet en entreprisekontrakt, kan en advokat udforme hele kontrakten for dig. Her vil vedkommende gennemgå entreprenørens rettigheder og pligter i forhold til kontrakten. Advokaten er på din side og sørger for, at du får de bedst mulige vilkår. Det gør advokaten helt konkret ved:

  • At gennemgå entreprisekontrakten
  • Udarbejde en allonge til kontrakten med eventuelle ændringer og tilføjelser
  • Forhandle med entreprenøren
  • Udarbejde en rådgivningsskrivelse
  • Rådgive om kontraktens indhold
  • Godkende entreprisekontraktens endeligt

Derfor bør du lade en advokat hjælpe dig

Hvis du står over for et større byggeri, står du formentlig også over for en større regning. Derfor kan det være fristende at spare advokaten væk. Men det kan hurtigt resultere i en endnu dyrere regning. En advokat er nemlig en fagperson, der varetager dine interesser. Derfor sørger advokaten også for, at der ikke er ugunstige vilkår i din kontrakt. De ugunstige vilkår kan nemlig føre til, at entreprisen bliver langt dyrere på sigt end aftalt.

Skriv en kommentar